דגשים חשובים להתקנה עצמית

 

      
        מכונת כביסה

 

 1. יש לוודא כי לא נשארו שאריות אריזה בתחתית המכונה.
 2. יש לוודא כי ארבעת ברגי חיזוקי המכונה הנמצאים בחלקו האחורי של המוצר פורקו ממקומם
 3. יש לאזן את המכונה באמצעות 4 רגליות המכונה.
 4. יש לפתוח את דלת המכונה ולהוציא מתוך התוף את הניירת הנמצאת בפנים
 5. יש לחבר את צינורות כניסה ויציאת המים על פי הוראות היצרן המופיעות בחוברת ההדרכה המצורפות למכונה.
 6. יש לחבר את המכונה לשקע הכולל הארקה תקנית .
 7. יש להפעיל את המכונה ולוודא כי לא קיימת נזילת מים מאחד הצינורות.

 

      מדיח כלים :

 

 1. יש לוודא כי לא נשארו שאריות אריזה בתחתית המדיח ולא בתוכו.
 2. יש לפתוח את דלת המדיח ולהוציא מתוכו את הניירת והאביזרים.
 3. יש לחבר את המדיח אך ורק באמצעות הכבל עם שלושת הפינים הנמצא באריזה הצהובה המצורפת.

    את הכבל האירופאי הנוסף עם שני הפינים , יש להשליך לפח .
 

  4.יש לחבר את המדיח לשקע הכולל הארקה תקנית.

  5.יש לאזן את המדיח באמצעות רגליות הנמצאות התחתית המדיח .

  6.יש לחבר את צינורות כניסה ויציאת המים על פי הוראות היצרן המופיעות בחוברת ההדרכה המצורפות למדיח.

  7.יש להפעיל את המדיח ולוודא כי לא קיימת נזילת מים מאחד הצינורות.

 

     תנור אפיה בנוי:

 

 1. יש לוודא כי לא נשארו שאריות אריזה בתחתית התנור ולא בתוכו. 
 2. יש לפתוח את דלת התנור ולהוציא מתוכו את הניירת והאביזרים.  
 3. יש לוודא כי קיימים פתחי אוורור בנישת התנור לפי הוראות היצרן הנמצאות בחוברת ההדרכה המצורפת למוצר.
 4. יש לחבר את התנור לשקע הכולל הארקה תקנית.
 5. יש לקבע את התנור לארון המטבח באמצעות 2 הברגים המצורפים לתנור.
 6. יש להפעיל את התנור בפעם הראשונה לפי הוראות היצרן כדי להפיג את הריחות מתהליך הייצור.

 

       מייבש כביסה :

 

 1. יש לוודא כי לא נשארו שאריות אריזה בתחתית המייבש.
 2. יש לאזן את המייבש באמצעות 4 רגליות בתחתית המכשיר.
 3. יש לפתוח את דלת המייבש ולהוציא מתוך התוף את הניירת והאביזרים הנמצאים בפנים
 4. אם קיים צינור ניקוז מים יש לחברו עפ"י הוראות היצרן הנמצאות בחוברת ההדרכה המצורפת למוצר.
 5. יש לחבר את המייבש לשקע הכולל הארקה תקנית.
 6. יש להפעיל את המייבש ולוודא כי לא קיימת נזילת מים מצינור הניקוז.