1. ביטול עסקה לרכישת שירות- מדיניות הביטול הינה כמצויין על הסכם השירות.

2. ביטול עסקה לרכישת מוצר- ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים (לגבי אדם עם מוגבלויות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן- עד 4 חודשים)

מיום מסירת המוצר או מיום קבלת חשבונית/קבלה שעל גביה פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים.

החזרת מוצר תעשה ע"י הלקוח במקום בו נערכה העסקה והנכס נמסר לצרכן.

החברה תשיב ללקוח את התמורה ששולמה על ידו בגין המוצר במלואה, ואולם ככל שייגרמו נזקים, היא תוכל לדרושם מן הלקוח.

אופן ביטול עסקאות:

לקוח יבטל את את העסקה בהודעה לחברה, בה יציין את פרטיו: שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו, כתובתו ומספר הטלפון שלו.

ההודעה יכול שתינתן באחת הדרכים כדקלמן:

1. בשיחה טלפונית לשירות לקוחות, בטלפון שמספרו: 2220* או 08-9777222

2. בהודעה שתינתן בבית העסק או במכתב בדואר רשום שיישלח לכתובת: המסגר 1 א.ת. צפוני לוד

3. בהודעה שתשלח לכתובת דואר אלקטרוני כדלקמן: csb-serv@csb-ltd.co.il

4. בהודעה שתשלח לפקס שמספרו: 08-9777245

5. לגבי עסקאות לרכישת מוצרים בלבד (לא כתבי שירות)- בלחיצה על כפתור "ביטול עסקה" בדף הבית של אתר האינטרנט של החברה ומילוי הפרטים הנדרשים.

דילוג לתוכן