מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

הודעה על ביטול עסקה תעשה בטלפון, בדואר רשום, בפקס, באתר האינטרנט של החברה (תחת לשונית “צור קשר”), בדוא”ל או במשרדי החברה לפי הפרטים המפורטים בחשבונית זו.

ניתן לבטל עסקה עד 14 יום (ובעבור אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש עד 4 חודשים) ממועד קבלת המוצר או החשבונית, לפי המאוחר מביניהם ובכפוף לדמי ביטול בשיעור 5 אחוז ממחיר המוצר או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם.

החברה תשיב ללקוח את כספו בהמחאה או באשראי (עפ”י אופן התשלום).

כל החזרת מוצר תהא באריזתו ובצרוף החשבונית, בתנאי שלא נפגם.

ביטול שירות למוצרי חשמל

מדיניות ביטול כתב שירות מופיעה על גבי ההסכם עצמו. הודעה על ביטול תעשה בטלפון, בדואר, בפקס, בדוא”ל או במשרדי החברה. על הלקוח המבטל למסור בעת הביטול את שמו, כתובתו, מס’ הטלפון שלו ומספר זהותו.