תעודות אחריות להורדה עבור מוצרי חשמל בוש סימנס וקונסטרוקטה

*תעודות האחריות תקפות רק לאחר שהוחתמו ע”י חותמת טכנאי ותאריכי האחריות (טכנאי בבית לקוח) או שעודכנו ע”ג התעודה בחותמת דיגיטלית כולל תאריכי האחריות.