מדיניות ביטול עסקאות

1. ביטול עסקה לרכישת שירות- מדיניות ביטול כתב שירות מופיעה על גבי ההסכם עצמו. הודעה על ביטול תעשה
בטלפון, בדואר, בפקס, בדוא”ל או במשרדי החברה. על הלקוח המבטל למסור בעת
הביטול את שמו, כתובתו, מס’ הטלפון שלו ומספר זהותו.

2. ביטול עסקה לרכישת מוצר- ניתן לבטל עסקה עד 14 יום (ובעבור אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש
עד 4 חודשים ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית) ממועד קבלת המוצר או החשבונית, לפי המאוחר מביניהם.

הביטול הינו בכפוף לתשלום בשיעור 5 אחוז ממחיר המוצר או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם, ולהחזרת המוצר כשהוא במצבו כפי שהתקבל אצל הלקוח,לא נעשה בו שימוש והוא לא נפגם.

על הלקוח להחזיר את המוצר לחברה.

החברה תשיב ללקוח את התמורה ששולמה על ידו בגין המוצר במלואה,בניכוי דמי הביטול.

החברה תשיב ללקוח את כספו בהמחאה או באשראי (עפ”י אופן התשלום).

כל החזרת מוצר תהא באריזתו ובצרוף החשבונית, בתנאי שלא נפגם.

אופן ביטול עסקאות:

לקוח יבטל את את העסקה בהודעה לחברה, בה יציין את פרטיו: שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו, כתובתו ומספר הטלפון שלו.

ההודעה יכול שתינתן באחת הדרכים כדקלמן:

1. בשיחה טלפונית לשירות לקוחות, בטלפון שמספרו: 2220* או 08-9777222

2. בהודעה שתינתן בבית העסק או במכתב בדואר רשום שיישלח לכתובת: המסגר 1 א.ת. צפוני לוד

3. בהודעה שתשלח לכתובת דואר אלקטרוני כדלקמן: csb-serv@csb-ltd.co.il

4. בהודעה שתשלח לפקס שמספרו: 08-9777245

5. לגבי עסקאות לרכישת מוצרים בלבד (לא כתבי שירות)- בלחיצה על כפתור “ביטול עסקה” בדף הבית של אתר האינטרנט של החברה ומילוי הפרטים הנדרשים.

ה