מדיניות ביטול עסקאות

ביטול עסקה והחזרת מוצרים
 

ביטול הזמנה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

ביטול עסקה לרכישת שירות- מדיניות ביטול כתב שירות מופיעה על גבי ההסכם עצמו.

ברכישת אחריות נוספת – ניתן לבטל בכל עת. הודיע הלקוח על ביטול טרם תחילת תקופתה, יקבל החזר כספי מלא. הודיע על ביטול לאחר תחילת תקופתה, יקבל החזר של החלק היחסי מהתשלום ששילם (ביחס שבין התקופה שנותרה עד סיומה המקורי של האחריות הנוספת לבין כלל תקופת האחריות הנוספת).

ביטול עסקה לרכישת מוצר

ניתן לבטל עסקה עד 14 יום (ובעבור אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש-עד 4 חודשים) ממועד קבלת המוצר או הקבלה, לפי המאוחר מביניהם.
החברה תשיב ללקוח את כספו אולם ככל שיגרמו נזקים, היא תוכל לדורשם מהלקוח.
החברה תשיב ללקוח את כספו בהמחאה או באשראי (עפ”י אופן התשלום).
כל החזרת מוצר תהא באריזתו ובצרוף החשבונית, בתנאי שלא נפגם.

אופן ביטול עסקאות:

לקוח יבטל את את העסקה בהודעה לחברה, בה יציין את פרטיו: שמו המלא כתובתו ומספר הטלפון שלו.

ההודעה יכול שתינתן באחת הדרכים כדקלמן:

בשיחה טלפונית לשירות לקוחות, בטלפון שמספרו: 2220* או 08-9777222

בהודעה שתינתן בבית העסק או במכתב בדואר רשום שיישלח לכתובת: המסגר 1 א.ת. צפוני לוד

בהודעה שתשלח לכתובת דואר אלקטרוני כדלקמן: csb-serv@csb-ltd.co.il

בהודעה שתשלח לפקס שמספרו: 08-9777245

בלחיצה על כפתור ביטול עסקהבדף הבית של אתר האינטרנט של החברה ומילוי הפרטים הנדרשים עבור ביטול העסקה.